bağırmaq

bağırmaq
f.
1. Bərk qışqırmaq, çığırmaq. Mən əzilən bir sinfin hayqıran; Haq bağıran sədasından yarandım. M. Müş.. <Səriyyə xala> bağırmaq, ağlamaq istəyir, bacarmırdı. M. İ.. Xaspolad bir də ucadan bağırdı. M. Hüs.. Bar-bar bağırmaq – şiddətlə, var gücü ilə çığırmaq. <Kərim baba:> – Bu şələni hara töküm? – deyə bar-bar bağırdı. A. Ş..
2. Böyürmək, nərə çəkmək. Bir az daha irəliləmişdim ki, birdən-birə pələng yerindən sıçrayıb bağıra-bağıra z. üstümə gəldi. A. Ş..
3. Ağlamaq, haray salmaq, fəryad etmək. Bağırmaqdan uşağın az qala ürəyi partlamışdı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • bağırma — «Bağırmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • böyürmək — f. 1. Bağırmaq (öküz, inək, camış, dana haqqında). 2. Qışqırmaq, pis səslə bağırmaq. Böyürmə, insan kimi çığır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çığırmaq — f. 1. Bərk qışqırmaq, bağırmaq. Nə üçün çığırırsan? Çığırmaqdan səsi batdı. – Atalar doğru deyib: – Oğru elə çığırdı ki, doğrunun bağrı yarıldı. Ə. Vəl.. // Çığıra çığıra demək, bərk səslə demək. Polad çığırdı ki: – Mən bu dünyada; Yaşadım… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fəryad — is. <fars.> Acı acı bağırma; nalə, fəğan, ah nalə, vaveyla. Oğlunu itirmiş ananın fəryadı. – İnilti, qışqırıq, ah, fəryad, gülüş; Bürüyüb aləmi, dönüb tufana. M. R.. Bu insan fəryadına; Baxdıqca nələr düşür; Hər baxanın yadına. B. V..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • havırmax — (Meğri) bağırmaq (cüyürə aiddir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • hərtdənməx’ — (Naxçıvan) qışqırmaq, bağırmaq. – Hərtdənməx’ lazım dəyil …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ağız — 1. is. 1. İnsan və heyvanların üzlərinin alt tərəfində, alt və üst çənələri arasında yerləşən, yeyib içməyə və səs çıxarmağa məxsus üzv. Ağzını yaxalamaq. Ağzı ilə nəfəs almaq. Ağzı acı dadmaq. Dişsiz ağız. Ağız boşluğu. Ağız suyu – insan və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • anqırışmaq — qarş. Ağız ağıza verib, hamısı birdən anqırmaq, bağırmaq; bağırışmaq. Daxmaları yerə yatmış dağınıq kənddə eşşəklər anqırışır, xoruzlar banlaşır. . S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • anqırmaq — f. Bərk bağırmaq, böyürmək. Eşşək anqıranda itin başı ağrıyar. (Ata. sözü). – Təlxəklər bütün kələklərini meydana qoydular: . . çaqqal kimi ulaşdılar, banladılar, anqırdılar, kişnədilər, . . xanın halına təfavüt eləmədi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • banlamaq — f. 1. Oxumaq, ötmək (xoruz, beçə, qırqovul haqqında). Xoruz banlayır. – Bir qarının bir xoruzu var idi; Hər gün obaşdandan o banlar idi. A. S.. Haradasa, xarabalıqda doğrudan da bir xoruz banlayırdı. Ə. M.. 2. məc. Qışqırmaq, bağırmaq. Bir də… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”